لیست اخبار

 
نام گروه : داخلی
عنوان : گزارش محورهای مسدود و غیرمسدود
چکیده : همه محورهای مواصلاتی شهرهای کشور باز است
تاریخ درج : شنبه 28 اسفند سال 1395


نام گروه : داخلی
عنوان : فردا آغاز ثبت نام مجدد آزمون ارشد
چکیده : آغاز ثبت نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد ازفردا
تاریخ درج : شنبه 30 بهمن سال 1395


نام گروه : داخلی
عنوان : قوانین طلاق توافقی چیست
چکیده : شرایط مدارک مراحل مشکلات مزایای طلاق توافقی چیست
تاریخ درج : یکشنبه 24 بهمن سال 1395


نام گروه : داخلی
عنوان : طراحی سایت گروه ساختمانی و معماری تمشگ توسط طراحی وب سایت پولساز شروع شد
چکیده : طراحی سایت گروه ساختمانی و معماری تمشگ در طراحی وب سایت پولساز به مرحله نیازسنجی رسید
تاریخ درج : دوشنبه 8 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : پروژه طراحی سایت ایده ارتباط در طراحی وب سایت پولساز آغاز شد
چکیده : طراحی سایت ایده ارتباط به طراحی سایت پولساز سپرده شد
تاریخ درج : دوشنبه 8 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : طراحی سایت صنایع دستی هزار دستان به طراحی وب سایت پولساز سپرده شد
چکیده : طراحی سایت صنایع دستی هزار دستان در طراحی سایت پولساز به سفارش این مجموعه اغاز گردید
تاریخ درج : دوشنبه 8 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : قرارداد طراحی سایت حجاب به امضاء طرفین رسید
چکیده : قرارداد طراحی سایت حجاب در طراحی سایت پولساز منعقد گردید
تاریخ درج : دوشنبه 8 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : آغاز پروژه طراحی سایت صنایع پلاستیک گلساران
چکیده : پروژه طراحی سایت صنایع پلاستیک گلساران توسط طراحی سایت پول ساز کلید خورد
تاریخ درج : دوشنبه 8 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : طراحی سایت شرکت عایق بام توسط طراحی وب سایت پولساز شروع شد
چکیده : طراحی سایت عایق بام در طراحی وب سایت پولساز به مرحله نیازسنجی رسید
تاریخ درج : دوشنبه 1 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : پروژه طراحی سایت آتلیه پارسیان در طراحی وب سایت پولساز آغاز شد
چکیده : طراحی سایت آتلیه پارسیان به طراحی سایت پولساز سپرده شد
تاریخ درج : دوشنبه 1 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : طراحی سایت امیرالمومنین به طراحی وب سایت پولساز سپرده شد
چکیده : طراحی سایت امیرالمومنین در طراحی سایت پولساز به سفارش این مجموعه اموزشی اغاز گردید
تاریخ درج : دوشنبه 1 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : قرارداد طراحی سایت الماس کوروش به امضاء طرفین رسید
چکیده : قرارداد طراحی سایت الماس کوروش در طراحی سایت پولساز منعقد گردید
تاریخ درج : دوشنبه 1 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : آغاز پروژه طراحی سایت تعاونی 15 اسفند
چکیده : پروژه طراحی سایت تعاونی 15 اسفند توسط طراحی سایت پول ساز کلید خورد
تاریخ درج : دوشنبه 1 تیر سال 1394


نام گروه : داخلی
عنوان : سایت پول ساز دات کام با سیستم جدید بروزرسانی شد
چکیده : بکارگیری سیستم جدید در سایت
تاریخ درج : چهار شنبه 8 مرداد سال 1393